Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
 


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRODNICY !


UWAGA !!! UWAGA!!! UWAGA!!! 

Informujemy, że trwa nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nabór prowadzi się spośród żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Zapraszamy do składania wniosków w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Brodnicy.

 – termin do 1 marca br.

>>>Szkolenie kandydatów na oficerów OT<<<


Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

POBIERZ  I  WYPEŁNIJ    WNIOSEK

              /wzór wypełnionego wniosku/

 


 POBIERZ:

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 

 

  Punkt informacyjny dla kandydatów do służby w  Wojskach  Obrony Terytorialnej w WKU wBrodnicy  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
tel. 261 438 870 , e-mail: wkubrodnica@ron.mil.pl

 

 

<<<TRWA NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU>>>

PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO WOT!

Siły Sojusznicze w Polsce

 

             2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Obecnie trwa proces rozlokowania sił zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części kraju, co znacząco zwiększy potencjał obrony i odstraszania, nie tylko Polski, ale również pozostałych państw tzw. wschodniej flanki NATO.   
 

02.12.2017r. rozpoczęła się II edycja projektu Samoobrony Kobiet.

Terminy zajęć:

07.12.2017 r., 09.01.2018 r., 23.01.2018 r., 06.02.2018 r., 27.02.2018 r., 06.03.2018 r., 27.03.2018 r., 17.04.2018 r., 21.04.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety – ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  w dniu pierwszych zajęć.
Zainteresowane Panie prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
Pani Jadwiga BIENIAS tel. 261438848

ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY KOBIET

 szczegóły na stronie : mon.gov.pl/samoobrona-kobiet


Zgodnie z ustawą z dnia 30 stycznia 2016r. o zmianie  ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych służba wojskowa w korpusie szeregowych zawodowych może trwać powyżej 12 lat.


Rozporządzenie MON z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.


Kontakt  dla weteranów i weteranów poszkodowanych na administrowanym terenie

z osobą odpowiedzialną w WKU w Brodnicy

p. Beatą FANSLAU

tel. 261 438 848 (pokój Nr 9)


 Wojskowa Komenda Uzupełnień przyjmuje interesantów w godzinach:

 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek   7.30 - 15.30


Wojskowy Komendant Uzupełnień: przyjmuje interesantów w sprawach, wniosków i skarg

w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 oraz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

w godz. 15.30-16.00

 

WKU w Brodnicy bezpośrednio podlega
 Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Bydgoszczy,
który wraz z Wojskowymi Komendami Uzupełnień
z dniem 06.11.2017 r. został podporządkowany
Dyrektorowi Departamentu Kadr MON