Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
 


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRODNICY !

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej

w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brodnicy podlega bezpośrednio

Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy,

który znajduje się w podporządkowaniu

Szefa Sztabu Generalnego WP od dnia 13.04.2018 r.

 


8. KUJAWSKO POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

NOWA STRONA !!!!
NOWA STRONA !!!!
INFORMUJEMY, ŻE TRWA NABÓR DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO
na ROK 2017/2018.
do pobrania:
ROZPORZĄDZENIE  MONAkademia Wojsk Lądowych


UWAGA !!! UWAGA!!! UWAGA!!! 

Wojska Obrony TERYTORIALNEJ NOWA STRONA !!!!

Informujemy, że trwa nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nabór prowadzi się spośród żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Zapraszamy do składania wniosków w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Brodnicy.

 – termin do 1 października br.

>>>Szkolenie kandydatów na oficerów OT<<<

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

POBIERZ  I  WYPEŁNIJ    WNIOSEK

              /wzór wypełnionego wniosku/

 


 POBIERZ:

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


  Punkt informacyjny dla kandydatów do służby w  Wojskach  Obrony Terytorialnej w WKU wBrodnicy  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
tel. 261 438 870 , e-mail: wkubrodnica@ron.mil.pl

 

 

<<<TRWA NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU>>>

PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO WOT!

Siły Sojusznicze w Polsce

 

             2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Obecnie trwa proces rozlokowania sił zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części kraju, co znacząco zwiększy potencjał obrony i odstraszania, nie tylko Polski, ale również pozostałych państw tzw. wschodniej flanki NATO.   
 

02.12.2017r. rozpoczęła się II edycja projektu Samoobrony Kobiet.

Terminy zajęć:

07.12.2017 r., 09.01.2018 r., 23.01.2018 r., 06.02.2018 r., 27.02.2018 r., 06.03.2018 r., 27.03.2018 r., 17.04.2018 r., 21.04.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety – ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  w dniu pierwszych zajęć.
Zainteresowane Panie prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
Pani Jadwiga BIENIAS tel. 261438848

ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY KOBIET

 szczegóły na stronie : mon.gov.pl/samoobrona-kobiet


Zgodnie z ustawą z dnia 30 stycznia 2016r. o zmianie  ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych służba wojskowa w korpusie szeregowych zawodowych może trwać powyżej 12 lat.


Rozporządzenie MON z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.


Kontakt  dla weteranów i weteranów poszkodowanych na administrowanym terenie

z osobą odpowiedzialną w WKU w Brodnicy

p. Beatą FANSLAU

tel. 261 438 848 (pokój Nr 9)


 Wojskowa Komenda Uzupełnień przyjmuje interesantów w godzinach:

 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek   7.30 - 15.30


Wojskowy Komendant Uzupełnień: przyjmuje interesantów w sprawach, wniosków i skarg

w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 oraz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

w godz. 15.30-16.00

 

WKU w Brodnicy bezpośrednio podlega
 Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Bydgoszczy,
który wraz z Wojskowymi Komendami Uzupełnień
z dniem 06.11.2017 r. został podporządkowany
Dyrektorowi Departamentu Kadr MON