Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRODNICY !

 

UWAGA !!! UWAGA!!! UWAGA!!!!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy przyjmuje wnioski kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Pobierz i wypełnij wniosek
 /wzór wypełnionego wniosku/

Jednocześnie informujemy, że ruszył nabór kandydatów ze środowiska cywilnego  do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ <<<więcej szczegółów>>> 
Punkt informacyjny dla kandydatów do służby w  Wojskach  Obrony Terytorialnej w WKU wBrodnicy  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
tel. 261 438 870 , e-mail: j.bienias@ron.mil.pl

 

<<<TRWA NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU>>>

PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO WOT!

 

 

 

 

 

 

 

Siły Sojusznicze w Polsce

 

             2017 jest rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Obecnie trwa proces rozlokowania sił zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części kraju, co znacząco zwiększy potencjał obrony i odstraszania, nie tylko Polski, ale również pozostałych państw tzw. wschodniej flanki NATO.   

           Szczyt NATO w Warszawie był jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pokazał jedność, spójność i solidarność państw członkowskich. Zakończył się podjęciem decyzji, które mają znaczenie historyczne i są przełomowe dla przyszłości Polski. Zdecydowano m.in. o realnym wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO poprzez rozmieszczenie na jej obszarze pododdziałów sojuszniczych. Zwiększą one zdolność całego NATO do natychmiastowego reagowania na pojawiające się zagrożenia.  Wszystkie sojusznicze zabiegi służące wzmocnieniu wschodniej flanki NATO mają charakter defensywny. W Polsce, w systemie rotacyjnym, stacjonować będą wojska w ramach dwóch zasadniczych inicjatyw: natowskiej wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli enhanced Forward Presence (eFP – czytaj więcej) i amerykańskiej inicjatywy wzmocnienia regionu, tzw. European Reassurance Initiative (ERI – czytaj więcej).

             Państwem ramowym natowskiej Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej eFP są Stany Zjednoczone. USA, wspólnie z Rumunią i Wielką Brytanią, stworzą pododdział, który zostanie rozmieszczony we wschodniej Polsce, w okolicach Orzysza. Grupa ta będzie gotowa do prowadzenia obronnych działań bojowych. W ramach eFP w Elblągu powstanie także wielonarodowe dowództwo dywizyjne, a cała wzmocniona Wysunięta Obecność będzie częścią sojuszniczego systemu reagowania na zagrożenia, którego zasadniczym elementem są Siły Odpowiedzi NATO.

               W ramach amerykańskiej inicjatywy ERI, realizowanej w formie operacji Atlantic Resolve, do zachodniej Polski trafia natomiast Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team) – dyslokowana w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Działania ABCT będą wspierane przez stacjonujące w Powidzu zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego (CAB – ang. Combat Aviation Brigade) oraz pododdziały zabezpieczenia logistycznego. Tak znaczna rotacyjna obecność sił amerykańskich w Polsce otwiera nowy rozdział we współpracy pomiędzy obydwoma krajami, pokazując rosnącą w siłę więź transatlantycką. Elementy ABCT będą okresowo przemieszczane do pozostałych państw wschodniej flanki NATO.

 

 

             Polska, jako aktywny i wiarygodny sojusznik, deleguje swoje siły również poza granice kraju. Pododdział Sił Zbrojnych RP trafi do wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP formowanej przez Kanadę na Łotwie, a kolejny będzie współtworzyć Wysuniętą Obecność NATO, budowaną w Rumunii i Bułgarii. Występując z roli państwa gospodarza, Polska zapewnia ponadstandardowe rozwiązania w zakresie tzw. wsparcia państwa gospodarza – HNS (ang. Host Nation Support). Dołożono wszelkich starań, aby wojska amerykańskie i wszyscy sojusznicy, którzy delegują swoje siły do Polski, posiadali kompleksową infrastrukturę wojskową i szkoleniową oraz mogli wykorzystać pełen potencjał swoich sił. Centralna rola Polski w przerzucie i rozmieszczeniu ABCT, ulokowanie Wielonarodowego Dowództwa Dywizyjnego eFP oraz posiadanie – jako jedyne państwo – statusu zarówno państwa gospodarza, jak i państwa kontrybuującego do eFP – sprawiają, że Polska przyjmie szczególną rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa.
 

 

 

W 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.
Zainteresowane Panie prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
Pani Jadwiga BIENIAS tel. 261438848

ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY KOBIET

 szczegóły na stronie : mon.gov.pl/samoobrona-kobiet


Zgodnie z ustawą z dnia 30 stycznia 2016r. o zmianie  ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych służba wojskowa w korpusie szeregowych zawodowych może trwać powyżej 12 lat.


Rozporządzenie MON z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.


Kontakt  dla weteranów i weteranów poszkodowanych na administrowanym terenie

z osobą odpowiedzialną w WKU w Brodnicy 

tel. 261 438 858 (pokój Nr 206)


 Wojskowa Komenda Uzupełnień przyjmuje interesantów w godzinach:

 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek   7.30 - 15.30


Wojskowy Komendant Uzupełnień: przyjmuje interesantów w sprawach, wniosków i skarg

w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 oraz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

w godz. 15.30-16.00

 

WKU w Brodnicy bezpośrednio podlega
 Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Bydgoszczy,
który wraz z Wojskowymi Komendami Uzupełnień
z dniem 01.01.2015r. został podporządkowany
Szefowi Sztabu Generalnego WP